У данашњој, првомајској рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о ступа на снагу нови ценовник у грaдском превозу, измени режима саобраћаја за 4. и 6. мај, гашењу циркулационих пумпи у подстаницама за које је задужена „Енергетика Д.О.О.” и начину вршења услуга ЈКП „Шумадија” током празника које се односе на радно време паркиралишта, пијаца и градских гробаља.