КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 10. април 2019. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде, обавештању грађана, корисника услуга ЈКП „Шумадија” да ће се продаја паркинг и станарских карата, као и примање рекламација вршити радним данима у периоду од 7 до 18 сати у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12 и данашњој презентацији Градске агенција за саобраћај, савременог система за наплату и надзор над возилима јавног градског и приградског транспорта путника, који је имплементиран у нашем граду.

Емисије

Prodajni centar