Специјална емисија „Еко ехо“ посвећена је улози младих у формирању еколошке културе. Образовање еколошке култре није лак задатак. Постоји потреба да млади људи буду укључени у процес доношења еколошких одлука. Управо томе је посвећен један пројекат Центра за еколошко образовање кога данас представљамо