У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искучењима воде и стању на путевима.