У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и стању на путевима.