Српски звуци воде вас данас право у центар музичког композиторског опуса Александра Обрадовића. Композитор, музички писац, педагог, назначајнији допринос је дао у симфонијској музици. Његов опус садржи око 200 дела,а бави се и писањем и сликањем.