Дејан Деспић (1930) композитор, музички писац, теоретичар и педагог. Рођен је у Београду, где је завршио основну школу, гимназију и средњу музичку школу, а затим студирао на Музичкој академији – композицију (код Марка Тајчевића) и дириговање (код Михаила Вукдраговића). Дипломирао је на оба одсека 1955. године. Предавао је теоријске предмете у Музичкој школи „Мокрањац“од 1956. до 1965. а од 1965. до одласка у пензију (1995) на београдској Музичкој академији (данас Факултету музичке уметности). Године 1985. изабран је за дописног, а 1994. за редовног члана Српске академије наука и уметности, где је од 1999. секретар Одељења ликовне и музичке уметности.

Осим компоновања, где је досад остварио близу 200 опуса (многе од њих и у разним варијантама), аутор је и научно-теоријских радова и бројних уџбеника, повезаних са педагошком делатношћу.