Савремен начин живота посебно је погодан за стварање неуроза. Неуротични људи се обраћају и психолозима и свештенцима и то углавном због претрпљених неуспеха на породичном, професионалном и социјалном плану. Психотерапија међутим није свима доступна, а и верници се радије обраћају свештенику него психологу или психијатру што је навело невладину организацију Психотерапеутско језгро – Центар да организују едукацију свештенства у пољу психопатологије. Реч је о пилот пројекту под називом Синегрија коју спроводе психолози Маја Шевар Вукашиновић, Тамара Окмажић и Сања Живковић у за сада две епархије Шабачкој и Шумадијској.