У стралној рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје и хаваријским искључењима воде.