Преглед искључења електричне енергије због планираних радова и хаваријских искључења воде, обавештење о забрани паркирања возила, информација о пансиону за псе, обавештења о репрограму дуговања грађана за воду и комуналне услуге у оквиру СОН-а.