Skip to main content

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 19. април 2018. године

У сталној рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским воде и о плану извођења гађања из пешадијског наоружања на стрелишту „Сугубина“.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 16. април 2018. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, најављеним и хаваријским искључењима воде и полагању испита за такси возаче.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ- 13. април 2018. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде. обавештењу ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац о измиривању обавеза под претњом утужењем и могућностима репрограма дуга, као и завршетку грејне сезоне „Енергетике Д.О.О.”.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 11. април 2018. године

У сталној рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским воде. престанку грејне сезоне 15. парила и забрани кретања у околини Стрелишта „Сугубина“ (у селима Велика Сугубина, Горња и Доња Сабанта) због гађања из пешадијског наоружања.