Консултације о стратешким решењима у области развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2023. године одржане су у Крагујевцу. Новинарска удружења и медијске асоцијације (НУНС, НДНВ, ПУ „Локал прес“, АНЕМ, АОМ), оцењују да су, пре свега, недоследно спровођење решења из претходне Медијске стратегије, као и недореченост, погрешна примена, а некад и отворена злоупотреба појединих одредаба медијских закона, донетих 2014. године, допринела даљем погоршавању права на слободу изражавања, медијски плурализам и право грађана на тачно, објективно, потпуно и благовремено информисање. Током консултативног састанака ставове и предложена решења новинарских и медијских удружења, поред осталих, представио је у име НУНС-а Вукашин Обрадовић.