СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ШУМАДИЈСКА

ОБАВЕШТАВА

Ученике који 2018. године завршавају основно образовање да своје даље школовање могу наставити у једној од Богословија Српске Православне Цркве.

Услови за пријем у богословију:

– Завршена основна школа најмање са врло добрим успехом и примереним владањем;
– Развијени слух и глас за певање;
– Познавање катихизиса Православне Цркве и основних знања о Господњим и Богородичним празницима.

Информације о документима потребним за упис у богословију могу се добити код надлежног парохијског свештеника. Ова документа предају се, такође, надлежном парохијском свештенику најкасније до 28. јуна 2018. године до 19 часова.

Пријемни испит за упис у једну од богословија Српске Православне Цркве полагаће се у Богословији Светог Јована Златоустог у Крагујевцу 29. јуна 2018. године у 7 сати и 30 минута. На пријемном испиту провераваће се познавање опште културе и способност писаног изражавања, као и знање о основним истинама хришћанске вере (према приручнику „Основи катихизиса”, група аутора, Крагујевац 2005., који се може добити код надлежног парохијског свештеника.) Обавеза кандидата је и да припреми певање тропара Крсне славе, „Спаси Господи”… и „Јелици во Христа”…

Више детаља кандидати могу добити од надлежног парохијског свештеника и вероучитеља, као и на сајту www.eparhija-sumadijska.org.rs