У новој емсији „Стара, добра времена” у којој уз староградске песме прелиставамо некадашње крагујевачке новине, данас листамо „Одјек Шумадије” – независан информативни лист за друштвена питања Крагујевца, најпознатију међуратну новину у ондашњој нашој чаршији, издање с краја маја и почетка 1939. године.