У данашњој емисји „Стара, добра времена” листамо издање „Новина сербских” од 17. февруарија 1834. године, уз избор етно музике.