У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје и хаварјиским искључењима воде.