„Како се дефинише и препознаје нематеријално културно наслеђе, да ли је синоним за овај израз „живо наслеђе“ и у којим доменима се испољава? Шта је задатак Националног комитета за заштиту нематеријалног културног наслеђа, а шта Центра за нематеријално културно наслеђе и шта су основе Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа? Колико елемената садржи национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије и којим критеријумима су систематизовани? Колико је Регистар настајао и да ли се проширује? Ко су предлагачи и каква је улога регионалних координатора?“, само су нека од питања на која у овом издању емисије одговара етнолог Данијела Филиповић, виши кустос Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју: