Информације о бројним, данашњим, искључењима воде и струје: