У овој емисији бавили смо се заправо не само стваралаштвом Пајсија Јањевца већ и „Горичким зборником“ тачније преписком Јелене Балшић и Никона Јерусалимца. Као и раније о књижевним и богословским топосима у делима Пајсија Јањевца и Никона Јерусалимца говорила нам је Јована Анђелковић сарадница на Филолошко-уметничком факултету на предмету Стара српска књижевност.
И ова емисија суфинансирана је средствима Министарства правде – Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама.