КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 12. април 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, радови на адаптацији резервоара биогаса у У Јавном Комуналном Предузећу “Водовод и канализација” Крагујевац, полагању испита за обављање такси превоза и пролећној акцији (март – април) Јавног стамбеног предузећа – чишћење возног окна лифтова.

Емисије

Prodajni centar