У галерији „Мостови Балкана“ у четвртак, 16.јуна, биће отворена изложба мозаика „Анатомија коцке“ ауторке Оливере Станишић. Ауторка је рођена у Земуну 1974. године. Дипломирала је на Вишој политехничкој школи, одсек за графичку технологију и на
Факултету примењених уметности, одсек зидно сликарство. Докторанд је на Универзитету уметности на смеру Вишемедијске уметности, Интердисциплинарних студија у Београду. До сада је реализовала дванаест сaмосталних и учествовала на више од педесет групних изложби у земљи и иностранству. Изложбу „Анатомија коцке“ чине два циклуса – топографија коцке који садржи шест мозаика рађених индиректном методом, коришћењем природног камена и метала и унутрашњи простор коцке који садржи пет мозаика рађених директном и индиректном методом, коришћењем природног камена и метала. Отварање изложбе заказано је за 20 сати.