Деконструкција кључних речи: екстремизам, радикализам, тероризам била је предмет једног панел разговора на којој је професорка са Института за политичке студије у Београду, др Марија Ђорић, врло опсежно говорила о разним примерима десног и левог екстремизма, као и последицама по живот друштва таквих уверења која када се преточе у дело постају тероризам.
Данас преносимо њено излагање на овом панел разговроу.