Еколошки активизам подразумева мобилизацију ресурса и снага за пружање отпора неумереном и неадекватном коришћењу природних ресурса и трансформацију свести код човека када је реч о питањима очувања животне средине и одрживог развоја. Тим који је у Крагујевцу корак по корак мењао еколошку свест средине пре свега кроз еколошко образовање деце и омладине је невладина организација Центар за еколошко образовање и одрживи развој, скраћено ЦЕООР. Данас су наши гости оснивач и председник овог удружења Милан Габарић и једна од менторки Мирјана Богосављевић.