Skip to main content

СВЕДОЏБА – Преводи Светог писма, Гаврило Венцловић, Лукијан Мушицки, Атанасије Стојковић

У нашој другој емисија „Сведоџба“ о преводима Светог писма на српски језик данас настављамо са причом о првим преводиоцима. Проучаваоци Светог писма се данас не слажу око тога ко је међу Србима начинио прве покушаје у превођењу Светог писма. Док једни прве покушаје приписују Стефану Новаковићу, други је „враћају” пола века „уназад” до Гаврила Стефановића Венцловића.
Емисија „Сведоџба” је суфинансирана средствима Министарства правде Републике Србије – Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама.

СВЕДОЏБА – Преводи Светог писма – Увод

Превод Библије свагда је био прави правцати догађај у судби народа и свагда означавао известан корак напред и подвиг, записали су Асен Кирин И петро Иванов у реферату Представа о књижевном језику у средњем веку и у доба препорода поднетом на Научном састанку слависта у Вукове дане у Београду 1991. године. Наша прва емисија „Сведоџба“ отвара причу о преводима Светог писма на српски језик, којом ћемо се бавити у циклусу емисија у наредним недељама. Емисија је суфинансирана средствима Министарства правде Републике Србије – Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама.