Над колико гробаља је надлежан сектор гробаља при ЈКП „Шумадија“ Крагујевац? У којој мери су попуњени капацитети градских гробаља? У чијем власништву је земљиште на ком се налазе градска гробља, а у чијем власништву су закупљена гробна места? Зашто нема сахрана недељом? Да ли је у плану увођење сахране кремирањем? Колики су трошкови сахрањивања, а колики закупа гробног места? Ово су нека од питања која постављамо господин Дарко Зечевић, руководилац сектора гробаља при ЈКП „Шумадија“ Крагујевац.