У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и гађању на стрелишту Војске Србије “Сугубина“ у Великој Сугубини као и од 25. до 29. јуна у времену од 8 до 15 часова.