Госпођа Драгица Зарић поднела је извештај на седници Епархијског савета о раду Издавачке куће „Каленић“, једне од најбољих црквених издавачких кућа у Србији.