У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеном искључењу струје, хаваријским искључењима воде, предлогу Градског већа о статусној промени јавно – комуналних предузећа, појачаној контроли такси возила, субвенцијама ЈКП „Чистоћа” и стању на путевима.