КОМУНАЛНО ЋОШЕ – петак, 2.02.2018.

Информације о планским искључењима електричне енергије због радова на мрежи и хаваријским искључењима воде.