КОМУНАЛНО ЋОШЕ – среда, 31.01.2018.

У данашњој рубрици „Комунално ћоше“ преносимо информације о искључењима електричне енергије због планираних радова на мрежи и хаваријским искључењима воде.