КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 30. јануар 2018. године

У јутрошњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о планским искључењима струје и хаваријским воде.