КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 25. јануар 2018. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о планираним искључењима струје и хаваријским искључењима воде.