У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде, промене режима саобраћаја и стању коловоза у нашем граду.