КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 8. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, привременом одлагању (по одлуци Градског већа од 7. новембра) неопасног отпада из „Енергетике” на депонију ЈКП „Чистоћа” и Јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у улици Вука Караџића бр. 4 у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) свакога дана у периоду од 10 – 14 часова од 7. до 13 новембра.