Владимир Ђорђевић, рођен је у Кргујевцу 1976.године. Члан је Удружења драмских писаца Србије. Његове драме извођене су како на домаћим, тако и на међународним фестивалима. Добитник је више значајних признања за разне области уметничког и друштвеног деловања.