Данашње „Комунално ћоше“ доноси информације о планираним искључењима електричне енергије, хаваријским исључењима воде и систематској дератизацији на подручју Града Крагујевца.