У данашњој рубрици „Комунално ћоше” најављујемо искључења струје и преглед хаваријских искључења воде и информишемо вас о субвенцији коју су одобрили чланови Градског већа ЈКП „Зеленило” за функционисање предузећа и измирење обавеза према добављачима, као и новим погодностима ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац” за њихове коминтенте.