КОМУНАЛНО ЋОШЕ, 21. 06. 2017.

Искључења струје, Конкурс за постављање летњих башти у А зони и конкурс за полагање испита о познавању града за такси возаче, тема су данашње емисије Комунално ћоше.

Емисије

Prodajni centar