Обухвата службе потврђене хиротонијом које имају власт да руководе у Цркви.