Религиозни појам који исказује последњу божанску стварност, то јест ипостасност Бога, чије је присуство очигледно у стварању, а саопштено у Откривењу. Као религиозни појам Истина има више смислова.