Појам је у употреби у више смислова. Један од њих је Божји план о судбини твари и човека, припрема и остварење спасења.