Крагујевац ће данас бити уредно снабдевен и елетричном енергијом и водом.