Вода за пиће на јавним чесмама у Крагујевцу није за употребу: