Биограф Деспота Стевана (Стефана) Лазаревића Константин Философ био је и писац и преводилац, значајан у остваривању контакта између српске књижевности, хришћанства и античке Грчке. О њему нам данас говори Јована Анђелковића сарадница са крагујевачког Филолошко-уметничког факултета на предмету Српска средњовековна књижевност.