„Догма“ је саборно формулисано учење вере, у којем Црква препознаје потпун садржај и православно развиће апостолског учења, пренетог било писаном, било усменом традицијом. У Новом завету реч догма употребљава се у многим значењима: едикт, декрет, царска наредба… Више о томе у новој емисији „Речник православља“ коју припремамо на основу речника протојереја др Јована Брије.