Шта је филотерапија, ко је њен творац, како изгледа примена филотерапије у пракси, у којој мери је филотерапија заживела у Србији и са којим проблемима се људи обраћају филотерапеуту за помоћ? На ова питања одговара наш саговорник, Никола Ачански, мастер филозоф, оснивач и уредник портала „Психопраксис“ и филотерапеут у едукацији.