Саветовалиште за дојење, Дома здравља Крагујевац, у оквиру првентивног рада, почиње са радом од 02.августа 2023.године .
У оквиру Савтовалишта за дојење подршку родитељима пружаће едуковане патронажне сестре, а све консултације везано за дојење могу се заказати на број телефона 034- 355-476 сваког радног дана од 07 до 19 часова и суботом од 08 до 18 часова.
Рад ће се одвијати у просторијама Службе поливалентне патронаже у згради АТД-а.
О томе како ће Саветовалиште за дојење радити, коме је намењено и значају дојења, говоримо са Славицом Николић, патроножном сестром Дома здравља: