Данас бројна искључења електричне енергије и воде: