У Новом Завету сачувале су се две генеалогије или листе са именима корена породица у којима је описана историја Исусових предака. Више о генеалогији у новој емисији Речника православља.