Након вишедневног и континуираног ангажовања свих расположивих ресурса Огранка Електродистрибуције Крагујевац и додатних оштећења у невремену од петка увече и након што су сви значајни ЕЕ водови оспособљени знатно раније, у току данашњег дана екипе Огранка Електродистрибуција Крагујевац су отклањале последње појединачне кварове код крајњих корисника. Тиме су ове активности дошле у завршну фазу.

Списак који сте нам послали прослеђен је дежурној служби ради провере и евентуалне интервенције. Истовремено, списак локација, које сте нам послали за јавно осветљење биће прослеђен надлежним градским комуналним службама, јер је одржавање јавне расвете у искључивој надлежности локалне самоуправе.